Máy tiêu biểu
Xe Xúc Lật SZM 958

Xe Xúc Lật SZM 958

Xe Lu 2 bánh sắt

Xe Lu 2 bánh sắt

Xe xúc lật 3.5 khối

Xe xúc lật 3.5 kh...

Xe Ủi HBXG (104 - 316 kW)

Xe Ủi HBXG (104 - 31...

Xe công trình

Xe nâng hạ

thông tin liên hệ
-

Mr Tuấn
Giám Đốc - 0937 810 201

Xe công trình

Xe xúc lật 1.7
Xe xúc lật 1.7
Xe Xúc Lật SZM 946
Xe Xúc Lật SZM 946
Xe Xúc Lật SZM 958
Xe Xúc Lật SZM 958
Xe Lu Rung 1 cầu  LG510B
Xe Lu Rung 1 cầu LG510B
Xe Lu Rung 1 cầu  LG518B
Xe Lu Rung 1 cầu LG518B
Xe Lu Rung  LG514B
Xe Lu Rung LG514B
Xe Lu 2 bánh sắt
Xe Lu 2 bánh sắt
Xe Lu Tĩnh 3 Bánh Sắt
Xe Lu Tĩnh 3 Bánh Sắt
Xe Ban  PY-XXX-M
Xe Ban PY-XXX-M
Xe Ban  PY-XXX-Q
Xe Ban PY-XXX-Q
Xe Ban  PY-XXX-H
Xe Ban PY-XXX-H
Xe xúc đào 1.16 khối
Xe xúc đào 1.16 khối
Xe xúc đào 1.6 khối
Xe xúc đào 1.6 khối
Xe xúc đào 0.25 khối
Xe xúc đào 0.25 khối
Xe xúc đào 0.56 khối
Xe xúc đào 0.56 khối
Xe xúc lật 2.3 khối
Xe xúc lật 2.3 khối
Xe xúc lật 3.0 khối
Xe xúc lật 3.0 khối
Xe xúc lật 3.0 khối cần dài
Xe xúc lật 3.0 khối cần dài
Xe xúc lật 3.0 khối hai tầng
Xe xúc lật 3.0 khối hai tầng
Xe Ủi HBXG (104 - 316 kW)
Xe Ủi HBXG (104 - 316 kW)

Xe nâng hạ

Xe Kẹp Gỗ LONKING LG833B - J
Xe Kẹp Gỗ LONKING LG833B - J
Xe Kẹp Gỗ LUQING LQ918
Xe Kẹp Gỗ LUQING LQ918
Xe Kẹp Gỗ LUQING LQ915-LQ916
Xe Kẹp Gỗ LUQING LQ915-LQ916
Xe Nâng Hàng UN
Xe Nâng Hàng UN
Xe Nâng GS 2.0 Tấn
Xe Nâng GS 2.0 Tấn