Xe công trình

Xe nâng hạ

thông tin liên hệ
-

Mr Tuấn
Giám Đốc - 0937 810 201

Xe xúc

Xe xúc lật 1.7
Xe xúc lật 1.7
Xe Xúc Lật SZM 959
Xe Xúc Lật SZM 959
Xe Xúc Lật SZM 946
Xe Xúc Lật SZM 946
Xe Xúc Lật SZM 940
Xe Xúc Lật SZM 940
Xe Xúc Lật SZM 958
Xe Xúc Lật SZM 958
Xe xúc lật 3.5 khối
Xe xúc lật 3.5 khối
Xe xúc lật 2.3 khối
Xe xúc lật 2.3 khối
Xe xúc lật 3.0 khối
Xe xúc lật 3.0 khối
Xe xúc lật 3.0 khối cần dài
Xe xúc lật 3.0 khối cần dài
Xe xúc lật 3.0 khối hai tầng
Xe xúc lật 3.0 khối hai tầng