Xe công trình

Xe nâng hạ

thông tin liên hệ
-

Mr Tuấn
Giám Đốc - 0937 810 201

Xe đào

Xe xúc đào 1.16 khối
Xe xúc đào 1.16 khối
Xe xúc đào 1.6 khối
Xe xúc đào 1.6 khối
Xe xúc đào 1.1 khối
Xe xúc đào 1.1 khối
Xe xúc đào 0.25 khối
Xe xúc đào 0.25 khối
Xe xúc đào 0.56 khối
Xe xúc đào 0.56 khối